Krzysztof Hajkowski

Brainspotting - BSP I i II Faza

Twórcą metody jest dr David Grand. Pracując z pacjentami, którzy przeżyli różne traumy zauważył, że czasem zawieszali oni wzrok w różnych punktach przestrzeni. Okazuje się, że te punkty tzw. brainspoty, które pojawiają się w kontekście trudnego zdarzenia, są kluczowe w procesie przepracowywania traumy na najgłębszych poziomach naszego mózgu (m.in. pień mózgu). Terapeuta towarzyszy klientowi w procesie samouzdrawiania i uwalniania traumy z naszej pamięci.

Powrót