Krzysztof Hajkowski

Trener Umiejętności Społecznych - TUS

Trening Umiejętności Społecznych to metoda pracy z klientem, która pozwala rozwinąć ważne kompetencje społeczne, m.in. umiejętność właściwego prowadzenia rozmowy, dyskutowania, wyrażanie konstruktywnej krytyki, reagowania na krytykę, radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno trudnymi, jak i pozytywnymi, aktywnego słuchania, sposoby odmawiania, współpracowanie w grupie, rozwiązywanie konfliktów oraz rozróżniania uczuć. ​ Nie każdy człowiek miał zdolność przyswojenia ww. umiejętności, TUS jest doskonałym polem do ich przyswojenia. 

Powrót