Krzysztof Hajkowski

Trener Kontroli Złości - TKZ

Trening Kontroli Złości to metoda pracy z klientem, który chce się nauczyć kontaktowania ze swoją złością i jej konstruktywnego wyrażania. Pomaga redukować napięcie i stres, wzmacniając zachowania prospołeczne. Jest dedykowana wszystkim tym, dla których złość jest uczuciem "niekochanym". 

Powrót