Krzysztof Hajkowski

NEST - New Experience for Survivors of Trauma

Terapia NEST jest skierowana do osób, którzy doświadczyli w swoim życiu konsekwencji traum (np. przemocy, zaniedbania emocjonalnego, strat ciąży ), jak również następstw sytuacji, które przekraczały zdolności pomieszczenia (np. z epidemia, wojna, emigracja, przeprowadzką, rozwodem, urodzeniem dziecka, adopcją, itp.). Terapia NEST pomaga przekształcić dawne traumy w źródła nadziei oraz wykształcić zdolność mentalizacji, dzięki któremu łatwiej zrozumieć i przyjmować wydarzenia, które dzieją się w rzeczywistości.  

Powrót