Krzysztof Hajkowski

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - TSR I

Twórcami TSR byli Insoo Kim Berg i Steve de Shazer. Rozwinęli oni w latach 70-tych nowatorskie podejście, którego celem było szybkie złagodzenie objawów za pomocą rozmowy nie o problemie, ale o możliwych rozwiązaniach. Terapia TSR skupia swoją uwagę na kliencie, który łącząc się ze swoimi zasobami, możliwościami znajduje rozwiązania dla ważnych dla niego spraw. Terapia ta opiera się na kilku założeniach, m. in. jeśli coś działa, rób tego więcej; jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej - rób coś innego; jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. Jest to krótkoterminowe podejście do znajdowaniu w sobie rozwiązań przez łączność z siłą życiową, która w każdym z nas jest.

Powrót