Krzysztof Hajkowski

Certyfikowany mediator

Mediator (PKD 69.10.Z) to osoba bezstronna (art. 183(3) w ujęciu Kodeksu Prawa Cywilnego) i poufna (183(4) KPC i 259(1) w ujęciu Kodeksu Prawa Cywilnego), która stawia sobie za cel dojście do ugody skonfliktowanych stron. Mediacje mają za zadanie ukazać i dowartościować wspólną przestrzeń porozumienia. Obecni na mediacji przy pomocy mediatora starają się dojść do konkretnych rozwiązań, które służą dobru wszystkich obecnych i dotyczących. Dobrze prowadzone mediacje, przy życzliwej współpracy obu stron prowadzą do ulgi i odczucia wewnętrznego zrozumienia. 

Powrót