Krzysztof Hajkowski

Psychoterapia

Psychoterapia jest miejscem, w którym w sposób bezpieczny możemy przypatrzeć się wyzwaniom, przed którymi stoi klient.

Relacja terapeutyczna ma pomóc w usłyszeniu potrzeb, emocji czy wspomnień, które są trudne bądź zostały zepchnięte do nieświadomości i pamięci ciała.

Ta relacja naprawia inne relacje: do samych siebie, innych i świata. Gdy żyjemy w harmonii, to na najgłębszym naszym poziomie odczuwamy szczęście i radość życia.

Powrót