Krzysztof Hajkowski

Trener Kompetencji Miękkich - TKM

TKM to metoda uznana na całym świecie, wspierająca rozwój intrapersonalny i interpersonalny. Kierowana jest szczególnie do ludzi pracujących w biznesie. Pozwala zrozumieć kompetencje osobiste w organizacji przez zarządzanie czasem, rozwój inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności społeczne, m.in. umiejętności społeczne, rozbudzanie motywacji, zdolność perswazji. 

Powrót