Krzysztof Hajkowski

Dialog Motywujący – DM

Twórcami tego narzędzia są William Miller i Stephen Rollnick. Zauważyli oni, że często czujemy chęć zmiany, ale nie znajdujemy sposobu, by ją urzeczywistnić. Chcemy przestać pić, palić albo pragniemy założyć własny biznes, bądź uczyć się nowych rzeczy, ale na tyle coś nas wewnętrznie powstrzymuje, że nie możemy ruszyć do przodu. Dialog pokazuje nam wewnętrzną ambiwalencję (pomiędzy chcę a nie chcę zmiany) i wskazuje możliwość wyjścia z impasu. 

Powrót