Krzysztof Hajkowski

Somatic Experiencing - SE

Twórcą metody jest dr. Peter Levin. W swojej pracy zauważył on, że niektóre traumy sięgają znacznie głębiej niż nasze uczucia czy myśli. W tym miejscu warto dodać, że traumą w rozumieniu Levina jest taka sytuacja, której intensywność była za duża, za szybka i na tyle niespodziewana, aby mogła zostać przetworzona przez umysł i ciało. Stąd niektóre przeszłe zdarzenia zostały zapisane w „rejestrze prowadzonym przez nasze ciało” (Bessel van der Kolk). Jeśli tak jest, to wiele wskazuje za tym, że nasz układ nerwowy zapamiętał traumę i teraz potrzebuje czasu i bezpiecznego towarzyszenia, by mógł ją uwolnić. 

Powrót