Krzysztof Hajkowski

Internal Family Systems - IFS I

Twórcą tej metody jest dr. Richard Schwartz. Podczas wieloletniej pracy z pacjentami uświadomił on sobie, że ludzie często opisując swój świat wewnętrzny mówią o częściach. Te ostanie są trochę jak małe osoby w naszej głowie, które mają swoje pragnienia, lęki i przekonania. Części pragną wysłuchania i zrozumienia, a ponieważ są związane z emocjami, doznaniami somatycznymi i przekonaniami, chcą uwolnić się z dramatu przeszłości. Celem pracy IFS jest uwolnienie części z ciężarów, poznanie swojego wewnętrznego świata, w którym wszystkie części są mile widziane.

Powrót