Krzysztof Hajkowski

Trener Biznesu - TB

Sesja biznesowa dotyczy pracy z klientem, który chce się nauczyć sposobu zarządzania grupą, zwiększać wydajność i efektywność swojej pracy,  a także połączyć się w sobie z najbardziej porządanymi cechami w świecie biznesu. W trakcie sesji pracujemy nad sposobami komunikacji, wyrażaniem konstruktywnie emocji oraz sposobami regulacji własnych emocji.

Powrót