Krzysztof Hajkowski

Psychologia

Psychologia jest nauką. Ma swój przedmiot, metodę i cel. Wiedza o funkcjonowaniu człowieka pozwala zrozumieć i wyjaśnić wiele spraw czy zachowań. Jej dokonania przekute na praktykę wpływają również na samorozwój i samopoznanie.

Powrót