Krzysztof Hajkowski

Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna - ISTDP (Pre-Core)

Twórcą ISTDP jest Habib Davanloo, który na podstawie obserwacji sesji pacjentów wypracował skuteczną metodę pracy z osobami, które doświadzają trudności. Terapia ta jest intensywna, ponieważ pozwala w krótkim czasie dojść do przyczyn konfliktów. W swoim rdzeniu nawiązuje ona do teorii Zygmunta Freuda i Jana Bowlby’ego. Dzięki określonym i bezpiecznym interwencjom terapeuta pomaga klientowi dotrzeć do nieświadomych pragnień i uczuć, które często bywały przykryte lękiem. Proces terapeutyczny pozwala poznać siebie i zaakceptować najgłębsze (nieświadome) potrzeby. 

Powrót